Ciekawostki

  • Enter Your Title

Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Date: Kwiecień 22, 2014 Author: admin Categories: Ciekawostki

Young boy or kid plays soccer or football sports for exercise an

Czy wiesz że…

Systematyczna aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników korzystnie wpływających na niemal wszystkie procesy metaboliczne i stan zdrowia w każdej fazie życia człowieka. We wczesnych latach życia odpowiednia aktywność ruchowa jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego.   

Z doniesień naukowych wynika, że w ostatnich latach intensywnie zmniejsza się poziom aktywności fizycznej i sprawności dzieci w wieku przedszkolnym a jedną z głównych przyczyn, jest coraz mniejsza ilość czasu poświęcana przez dzieci na aktywność ruchową. Konkurencyjne w stosunku do aktywności fizycznej i atrakcyjne dla dzieci stają się oglądanie telewizji i gry komputerowe.

Spędzanie wielu godzin w bezruchu zwiększa ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości.  Zbyt mała aktywność fizyczna dziecka jest również jedną z głównych przyczyn powstawania wad postawy i w konsekwencji doprowadza do nieprawidłowego rozwoju tkanek mięśniowej i kostnej, skrzywień kręgosłupa lub płaskostopia.

Korzyści dla organizmów małych dzieci wynikające z systematycznej i prawidłowej aktywności fizycznej:

- zapewnienie harmonijnego rozwoju układu mięśniowego i kostnego,
– kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie rozwojowi wad postawy,
– poprawa podstawowych cech motorycznych: siły, szybkości i wytrzymałości,
– zwiększenie wydolności i sprawności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
– wzmocnienie odporności poprzez pozytywny wpływ na system immunologiczny,
– poprawa pamięci i jakość snu,
– wyrabianie cech, które są niezbędne w dorosłym życiu takie jak: równowaga emocjonalna, hart psychiczny, odporność na stresy, umiejętność współpracy w grupie.

Zapobieganie otyłości i wadom postawy nie będzie skuteczne, jeżeli nie uda się wpoić dzieciom nawyku codziennej aktywności fizycznej. W ten sposób wytworzymy w nich potrzebę czynnego wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co z pożytkiem dla zdrowia może być kontynuowane w okresie młodzieńczym, a następnie i w dorosłym życiu.

Opracowano na podstawie:

Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach.
Rozdział IV „Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym”, Elżbieta Chabros, Jadwiga Charzewska